Mail icon sp9@belchatow.pl tel icon 44 633 46 80
JESTEŚMY
dla Twojego dziecka
Znajdź grupę

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie.

Zespół składa się ze Szkoły Podstawowej nr 9 i Przedszkola Samorządowego nr 9.

Nasza placówka stwarza swym uczniom optymalne warunki harmonijnego rozwoju w sferze fizycznej, duchowej i mentalnej. Dbamy, aby uczniowie, rodzice i nauczyciele szanowali się wzajemnie i współpracowali zgodnie z korzyścią dla dobrze wykształconych, przyszłych absolwentów naszej szkoły

 

 

Uwaga!

WAŻNY KOMUNIKAT

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
można odebrać w sekretariacie szkoły w budynku przy ulicy Edwardów 5 od 31 lipca 2020 od 11:00
z ważną legitymacją szkolną lub dowodem osobistym.
Przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczeń
do szkół ponadpodstawowych. 

 

Nowe wnioski o stypendium na stronie szkoły w zakładce aktualności dla rodziców 


Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2020/2021 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŚWIETLICY 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr9

im. Aliny i Czesława Centkiewiczów
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr9 w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021 

 lista_uczniow_pobierz

 Ponadto prosimy Państwa, aby do sekretariatu zespołu zgłaszać się tylko w szczególnych przypadkach, natomiast pisma i prośby kierowane do dyrektora zespołu, przekazywać drogą elektroniczną / skany pism/ na adres:

sp9@belchatow.pl

 

  UWAGA RODZICE

OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI

 

Uprzejmie informuję, ze w dniu 4 maja br. Miasto Bełchatów zawarło porozumienie z Samodzielnym Publicznym zakładem Opieki Zdrowotnej, Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na świadczenie opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto do 31 grudnia 2020r. Opieka realizowana będzie zgodnie z potrzebami leczniczymi uczniów w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w Instytucie Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul Pomorska 251, 92-213 Łódż oraz w Filii Instytutu Stomatologii w Bełchatowie, ul. Świętej Barbary 1, 97-400 Bełchatów.

Wskazane powyżej gabinety stomatologiczne spełniają wszelkie wymogi określone dla gabinetów dentystycznych w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.                                                                                                                    

W każdym z gabinetów opieka realizowana będzie od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.15 dla maksymalnie pięciu pacjentów dziennie po uprzednim, co najmniej jednodniowym, telefonicznym umówieniu wizyty.

1. Pod numerem 42 675 75 23 do dr Beaty Szydłowskiej, do gabinetu na ul. Pomorskiej 251 w Łodzi,

2. Pod numerem telefonu 44 633 73 95 do dr  Małgorzaty Marszał- Auguścik , do gabinetu na u. Św. Barbary 1 w Bełchatowie.

Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia wymaga pisemnej zgody rodziców wyrażonej przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

 

 

 Małgorzata Rupieta

Dyrektor ZSP nr9

w Bełchatowie

 

   Dobre praktyki pozwalające zachować bezpieczeństwo danych RODO

dobre_praktyki_pomagajace_zachowac_bezpieczenstwo_danych_pobierz

 

 Aktualny Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 znajduje się tutaj.

Aktualny Statut Szkoły Podstawowej Nr 9  znajduje się tutaj.

Aktualny Statut Przedszkola Nr 9  znajduje się tutaj.

  

Wszystkie informacje dotyczące zajęć w klasach 1 - 3 od 25.05 2020 r.znajdują się w

 Procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 9 w ZSP nr 9 w Bełchatowie pobierz

Załącznik nr1 do procedur bezpieczeństwa pobierz

   Prosimy o uważne zapoznanie się z nowymi zasadami

 

ZDALNE   NAUCZANIE

 

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zajęcia dla uczniów są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS 8 od 25 maja 2020r. 

 Pobierz informację     i   Oświadczenie

 

  

 KOMUNIKAT!

 W związku  z zagrożeniem koronawirusem 
w dniach 12  i 13 marca 2020r.- zajęcia opiekuńcze.  


W dniach 16 - 25.05. 2020r.  - zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze odwołane.  (Rozp. MEN z dnia 20.03.2020r.) 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie zwraca się z prośbą o:

  • przypominanie dzieciom podstawowych zasad higieny, w tym np. częste mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła,  ochronę podczas kaszlu i kichania,
  • nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły,
  • bezzwłoczne powiadomienie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego w przypadku wystąpienia objawów grypopochodnych, jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa,
  • nie organizowanie wycieczek/wyjazdów do krajów, w których wykryto ogniska korona wirusa,
  • sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa  Zdrowia.

  

Drodzy Uczniowie

Materiały do pracy samodzielnej, z wszystkich przedmiotów,

znajdziecie w zakładce DLA UCZNIÓW  

 

 UWAGA RODZICE

  POMOC PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA

PORADY I KONSULTACJE

  w zakładce Dla uczniów/Pedagodzy szkolni 

 Informujemy, że kontakt z pedagogiem jest możliwy od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 – 12.00 pod adresem: pedagog.zsp9@wp.pl. pedagog.zsp9@wp.pl.

 

Stypendia Socjalne

Komunikat  w sprawie rozliczania stypendium socjalnego - sprawa  pilna.

Treść kominukatu rozliczanie_faktur-informacja

 

W związku z otrzymaniem przez Miasto środków na wypłatę II transzy stypendium socjalnego o charakterze materialnym, przyznanego uczniom na rok szkolny 2019/2020, informujemy, że decyzje będą do obioru wyłącznie w dniach  6,7 i 8 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 , ul. Dąbrowskiego 11 (wejście główne do budynku - dyżurka).

 

UWAGA RODZICE

UCZNIÓW KLAS 1 - 6 

Klub Młodego Programisty online  pobierz

 

Dane kontaktowe do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bełchatowie ,ul. Okrzei 49,

tel. 44 631 31 08, 44 631 31 18, fax 44 631 32 84 tel. alarmowy 509 748 182 
e-mail: belchatow@pis.lodz.pl

Ponadto Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie  informuje, że:

w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

Poza tym zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecam Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus oraz informujemy o mozliwości skorzystania z infolinii dostepnej dla wszystkich zainteresowanych: Infolinia.jpg

plakat.jpg 

infolinia.jpg

img

img

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

Zobacz z kim współpracujemy

Aktualności

wszystkie aktualności

GALERIE ZDJĘĆ

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
w Bełchatowie
os. Dolnośląskie 204a
97-400 Bełchatów
tel/fax: +44 633 46 80

sp9@belchatow.pl

Kontakt

Dyrekcja

mgr Małgorzata Rupieta
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie
mgr Małgorzata Rupieta
mgr Mariola Stelmaszczyk
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Mariola Stelmaszczyk
mgr Marzenna Wosik
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
mgr Marzenna Wosik
mgr Danuta Kucharska
Wicedyrektor Przedszkola
mgr Danuta Kucharska
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 97419 odwiedzin